Termeni și condiții

1. Condiții generale de utilizare

Prezentele prevederi se adresează atât utilizatorilor, cât și beneficiarilor serviciilor oferite de LevelUp Vision SRL prin intermediul website-ului https://mamprenoare.eu.

Prin utilizator se denumește persoana identificată prin adresa IP a computer-ului pe care il foloseste și care accesează website-ul https://mamprenoare.eu.

Prin beneficiar se denumește persoana fizică sau juridică determinată care contractează serviciile oferite de LevelUp Vision SRL prin intermediul website-ului https://mamprenoare.eu.

Utilizarea site-ului este posibilă numai în situația acceptării termenilor și condițiilor stabilite de către administratorii site-ului conform prevederilor legale. Continuarea utilizării website-ului reprezintă acceptul expres și neechivoc pentru acceptarea tuturor termenilor și condițiilor.
Achiziționarea pachetelor de servicii de ofertate prin intermediul website-ului https://mamprenoare.eu, administrat de către LevelUp Vision SRL, implică acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor.

Prin intermediul website-ului https://mamprenoare.eu pot fi contractate în mod direct exclusiv serviciile oferite de către LevelUp Vision SRL, în calitate de administrator al website-ului. Toate serviciile și produsele promovate de către firmele care dețin un profil pe acest website se achiziționează prin contractul încheiat cu firma pe profilul căreia se află produsele, serviciile, ofertele sau evenimentele promovate.

LevelUp Vision SRL se limitează la punerea la dispoziția terților a infrastructurii pentru promovarea propriilor produse și servicii. LevelUp Vision SRL nu garantează în niciun fel corectitudinea informațiilor făcute publice de terțe entități prin intermediul website-ului https://mamprenoare.eu

LevelUp Vision SRL nu acționează ca mandatar al acestor terțe entități. De asemenea, LevelUp Vision SRL nu va avea calitatea de parte în contractele încheiate cu privire la produse sau servicii ale terțelor entități, promovate prin intermediul website-ului și nu garantează în niciun fel pentru executarea conformă a obligațiilor contractuale asumate de terțele entități în relația cu utilizatorii website-ului.
Încheierea contractului. Pentru a avea statutul de beneficiar este necesară achiziționarea unuia dintre cele 3 pachete de servicii ofertate – în condițiile prezentului document – de LevelUp Vision SRL prin intermediul website-ului https://mamprenoare.eu. Executarea obligațiilor pecuniare asumate de beneficiar față de LevelUp Vision SRL se va face prin intermediul plății cu cardul pentru toate serviciile contractate cu LevelUp Vision SRL prin intermediul website-ului https://mamprenoare.eu.

Dreptul beneficiarului de denunțare unilaterală a contractului. Beneficiarul are dreptul de a se retrage din tranzacție fără niciun cost și fără a da nicio justificare doar până la începerea utilizării serviciului achiziționat, în momentul postării profilului firmei pe website-ul https://mamprenoare.eu, dar nu mai târziu de 15 zile de la încheiarea contractului prin expedierea comenzii către LevelUp Vision SRL. Dreptul de denunțare a contractului se stinge după acest moment, iar beneficiarul rămâne ținut la executarea integrală și ireversibilă a propriilor obligații contractuale, indiferent de modul în care înțelege să utilizeze sau nu serviciile care îi sunt puse la dispoziție..

Până la încheierea contractului prin realizarea unei comenzi LevelUp Vision SRL își rezervă dreptul de a modifica prețurile pentru serviciile oferite prin intermediul website-ului, în orice moment. Orice extindere a conținutului unuia dintre pachetele de servicii oferite, respectiv orice reducere a prețului (cum ar fi în cazul, dar fără a se limita la oferte promoționale) vizează exclusiv contractele care se vor încheia în viitor cu terțe entități și nu se aplică contractelor aflate în derulare. Beneficiarul nu poate solicita modificarea contractului deja încheiat în condițiile conținutului anterior al ofertei, iar LevelUp Vision SRL nu oferă garanții de preț sau rambursări în situația unei reduceri a prețului sau a unei oferte promoționale ulterior achiziției.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor, în momentul plasării unei comenzi, acceptați și vă dați acordul pentru încheierea unui contract la distanță. Acest contract nu este supus modificării sau negocierii ulterioare între părți.

Durata contractuală. Pachetele de servicii sunt contractate pentru durata unui an calendaristic. Punerea la dispoziție a serviciilor contractate se face de la data și cu condiția efectuării anterioare a plății pachetului achiziționat și va înceta peste 365 de zile, incluzând ziua plății.

Beneficiarul va fi notificat prin e-mail cu 15 zile înainte de expirarea duratei contractuale, pentru exprimarea opțiunii în sensul prelungirii raportului contractual. În lipsa comunicării opțiunii în acest sens a beneficiarului până la expirarea duratei contractuale, LevelUp Vision SRL va avea dreptul de a sista profilul beneficiarului din ziua imediat următoare expirării termenului de un an calendaristic.

Raportul contractual se poate prelungi la solicitarea beneficiarului, prin achiziționarea unui nou pachet de servicii, în condițiile de conținut al ofertelor actuale de servicii existente la data noii solicitări. LevelUp Vision SRL nu îl garantează pe beneficiar în legătură cu menținerea unei oferte contractuale în condiții identice (de preț și/ sau servicii oferite) cu cea existentă la data încheierii contractului inițial.

Exercitarea drepturilor contractuale. În cazul în care, în perioada de eficacitate a contractului, beneficiarul dorește să șteargă profilul firmei, acest lucru este posibil, însă contravaloarea pachetului achiziționat nu se va returna. Suma achitată de beneficiar reprezintă prețul punerii la dispoziție a serviciilor contractate și rămâne datorată indiferent dacă beneficiarul alege sau nu să utilizeze în concret aceste servicii.

Beneficiarul nu are posibilitatea de a transmite către terțe persoane, fizice sau juridice, calitatea de parte în contractul încheiat cu LevelUp Vision SRL sau drepturile dobândite în temeiul acestui contract.

Beneficiarul este ținut să își exercite drepturile contractuale cu bună-credință, în scopul finalității pentru care i-au fost conferite. Beneficiarul se va abține de la orice exercitare ilicită a drepturilor contractuale (exercitare abuzivă, exercitare în scopul sau având ca rezultat susținerea în orice mod a unor activități ilicite sau imorale) care să aibă drept rezultat prejudicierea în orice mod a LevelUp Vision SRL sau a celorlalți beneficiari ai serviciilor oferite prin intermediul website-ului.

Excepția de neexecutare. În cazul în care, în perioada de eficacitate a contractului LevelUp Vision SRL are motive temeinice de a suspecta implicarea beneficiarului în activități ilegale sau imorale, menite să aducă prejudicii imaginii LevelUp Vision SRL sau celorlalți beneficiari ai serviciilor oferite prin intermediul website-ului, profilul acestuia poate fi suspendat fără o notificare prealabilă, până la clarificarea situației. În cazul confirmării ulterioare a suspiciunii, contravaloarea pachetului achiziționat și neutilizat pe perioada suspendării nu se returnează, rămânând datorată cu titlu de clauză penală.

Prin consimțământul exprimat la încheierea contractului, beneficiarul acceptă în mod expres clauza referitoare la posibilitatea invocării excepției de neexecutare a contractului.

Rezilierea unilaterală. În cazul în care există certitudinea că beneficiarul își exercită cu rea-credință drepturile contractuale sau într-un mod ilicit de natură a genera pentru LevelUp Vision SRL sau pentru ceilalți beneficiari prejudicii (cum ar fi, dar fără a se limita la cele de imagine), contractul se desființează de plin drept și fără vreo notificare prealabilă a beneficiarului. Suma achitată cu titlu de preț al pachetului achiziționat nu se returnează, rămânând datorată cu titlu de clauză penală.

Prin consimțământul exprimat la încheierea contractului, beneficiarul acceptă în mod expres clauza referitoare la posibilitatea de reziliere unilaterală a contractului.

2. Acceptarea condițiilor de utilizare. Modificarea periodică a acestora.

Website-ul https://mamprenoare.eu, serviciile și conținutul acestuia sunt oferite condiționat de acceptarea de către beneficiar fără nici o rezervă a condițiilor din prezentul document. Întreg conținutul documentului de față este parte integrantă a ofertei de servicii făcută de LevelUp Vision SRL prin intermediul website-ului https://mamprenoare.eu.

Prin utilizarea site-ului, indicați și declarați că acceptați fără nici o rezervă sau limitare să respectați "Termenii și Condițiile" noastre. Administratorii site-ului, pot revizui acest document în orice moment, prin actualizarea acestei pagini sens în care, vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a citi "Termenii și Condițiile" deoarece acest document vă obliga legal.
Modificarea unilaterală a contractului. LevelUp Vision SRL are posibilitatea ca, oricând pe perioada de derulare a termenului contractual, să modifice în mod unilateral „Termenii și Condițiile”, care fac parte integrantă din contract. Simpla postare on-line a variantei actualizate a prezentului document este suficientă pentru ca modificarea să se considere comunicată beneficiarului și să producă efecte față de acesta.

Prin consimțământul exprimat la încheierea contractului, beneficiarul acceptă în mod expres clauza de modificare unilaterală a contractului.

Dovada conținutului actual al termenilor și condițiilor se va face, oriunde și oricând este nevoie, printr-un document unilateral emanând de la Administratorul Site-ului.

3. Drepturi de autor și de marcă

Designul și structura website-ului https://mamprenoare.eu aparțin în totalitate administratorului, LevelUp Vision SRL și nu pot fi reproduse fără acordul scris al administratorului, deoarece sunt originale și personalizate.

Conținutul paginilor statice (Devino Mamprenoare, Noutăți) ale site-ului Mamprenoare.eu, aparține LevelUp Vision SRL și este protejat conform legii dreptului de autor și a legilor privind dreptul la proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a LevelUp Vision a oricăror elemente aparținând site-ului Mamprenoare.eu se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul profilelor firmelor, al antreprenorilor și al specialiștilor promovate pe site apartin în totalitate acestora, fiecare beneficiar își postează singur conținutul și este responsabil direct pentru conținutul postat. Fiecare beneficiar este responsabil direct pentru informațiile postate, produsele și serviciile promovate, evenimentele promovate, locurile de muncă promovate și fotografiile utilizate pe website.

Beneficiarul declară pe proprie răspundere că informațiile postate pe website sunt corecte și că toate activitățile promovate au toate avizele necesare funcționării, conform legislației în vigoare.

Prin accesarea site-ului, nu i se acordă vizitatorului/ utilizatorului niciun drept asupra materialului de pe site, altul decât cele pe care le implică folosirea normală a site-ului.

LevelUp Vision SRL îi conferă vizitatorului dreptul de a descărca informațiile de pe site doar în vederea folosului propriu, necomercial, cu condiția de a nu modifica simbolurile și textul cu privire la copyright și drepturile de autor.

LevelUp Vision SRL NU conferă dreptul vizitatorului de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploată site-ul în orice altă manieră fără acordul LevelUp Vision SRL.

Utilizatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publică, reproduce, acordă licențe, crea produse derivate, transferă sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web.

Denumirea Mamprenoare, logo-ul Mamprenoare, sunt mărci care aparțin LevelUp Vision SRL. Alte mărci sunt de asemenea menţionate și promovate pe site. Acestea sunt folosite de LevelUp Vision SRL, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii promovate de LevelUp Vision SRL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la LevelUp Vision SRL sau de la titularii respectivi constituie infracțiune și se pedepseşte conform legilor în vigoare.

4. Conectarea la site

Conectarea la site-ul Mamprenoare.eu se va realiza prin legătura directă la pagina principală (homepage).

5. Acuratețea informației

Art. 1.
Informaţiile de pe acest site sunt destinate membrelor comunității Mamprenoare, clienților lor și clienţilor LevelUp Vision SRL din România şi este posibil să nu fie valabile şi pentru alte ţări. LevelUp Vision SRL va recurge la măsuri rezonabile pentru a se asigura că informaţiile de pe acest site sunt corecte şi în conformitate cu datele la zi.
Art. 2.
LevelUp Vision îşi rezervă dreptul de a schimba conținutul paginilor statice și al pachetelor se servicii vândute în orice moment. Informaţiile de pe site au fost incluse cu bună credinţă, însă sunt doar pentru informare generală. Nu trebuie să vă bazaţi pe ele pentru nici un anumit scop, şi nu se dă nici o interpretare sau garanţie în ceea ce priveşte exactitatea sau întregimea acestora. LevelUp Vision SRL exclude orice responsabilitate, în limitele permise de lege rezultând din accesarea şi utilizarea acestui site.

6. Informație nepersonală și neidentificabilă colectată automat

În unele cazuri LevelUp Vision poate colecta automat astfel de informaţii. Exemple despre astfel de informaţii includ tipul de browser de internet utilizat, tipul de sistem de operare folosit, numele domeniului site-ului de pe care se face conexiunea la site-ul nostru.

7. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea website-ului va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului orice litigiu legat de utilizarea website-ului, acesta se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial București de pe lângă Camera de Comerț și Industrie București, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.

8. Dispoziții finale

Prezentele condiții de utilizare a website-ului au rolul de contract la distanță pentru toți utilizatorii website-ului și funcționează împreună cu Politica de Confidențialitate și Acordul GDPR.

Copyright @2016 - 2024 MAMPRENOARE.EU
Share
crossmenu