Politica de confidențialitate

1. Dispoziții generale

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societății LevelUp Vision SRL (în continuare „Societatea”). Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră.

1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei și securității datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

1.3 Toți utilizatorii au acces gratuit pe website-ul www.mamprenoare.eu, cu condiția respectării acestei politici de confidențialitate.

1.4 Conținutul paginii aparține autoarei, Alina Bota, iar reproducerea oricărui material scris sau ilustrativ din aceste articole este strict interzisă în lipsa consimțământului prealabil al autoarei. Fără solicitarea acordului său se pot prelua un număr de până la 200 de cuvinte, neapărat cu menționarea sursei. Astfel, pentru textele și imaginile preluate de pe acest website, se va menționa în mod obligatoriu “sursa text/ Alina Bota- www.mamprenoare.eu”.

2. Cine suntem?

2.1 LevelUp Vision SRL este o societate română, cu sediul în București, Str. Gabroveni 61, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. J40/10324/2015, CUI: 34913139.

2.2 Compania acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de internet www.mamprenoare.eu („Site- ul”).

2.2 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului i le furnizează.

3. Ce date prelucrăm?

3.1 Website-ul https://mamprenoare.eu colectează următoarele date personale:

 • nume/prenume, email și fotografie de profil.
 • Adresa de email - când te abonezi la newsletter se rețin adresa de email și numele. Pe acea adresă vei primi fiecare articol în momentul publicării acestuia.
 • Contul de Facebook - pentru a te abona la newsletter prin varianta messenger, este necesar să te loghezi cu contul tău personal de Facebook.
 • Pentru a menține calitatea ridicată a informațiilor pe care le vom livra în cadrul newsletter-elor, avem nevoie să știm care sunt caracteristicile demografice ale vizitatorilor și preferințele de dispozitive electronice folosite Informații precum acestea sunt colectate prin intermediul cookies-urilor (Google Analytics), în funcție de opțiunile pe care le setați cu privire la modulele cookie.

4. Cu ce scop prelucrăm aceste date?

4.1 Prelucrăm datele prevăzute la art. 3.1 lit. a) pentru furnizarea serviciilor oferite în cadrul pachetelor de promovare, cum ar fi: servicii de promovare a firmei dvs și a profilului dvs. de antreprenor, servicii de networking online, servicii de e-learning.

4.2 Prelucrăm datele prevăzute la art. 3.1 lit.b) în scop de informare și promovare.

4.3 Datele prelucrate cu ajutorul cookies-urilor sunt prelucrate pentru îmbunătățirea serviciilor oferite si pentru măsurarea eficienței campaniilor de marketing derulate.

4.4 Suplimentar scopurilor menționate anterior, Societatea poate prelucra datele cu caracter personal colectate și pentru îndeplinirea obligațiilor ce ne incumbă, ca urmare a serviciilor prestate (ex. obligațiile contabile, fiscale, audit etc) acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele au fost colectate.

4.5 În măsura în care persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

4.6 În orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau în orice alt scop pentru care ne-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei în materie.

4.7 În situațiile în care vom folosi datele dvs. în alte scopuri decât cele amintite în prezenta Politică ne obligăm să obținem consimțământul dvs., cu excepția cazului în care ne incumbă o obligație legală sau avem un alt temei juridic pentru procesarea datelor.

5. Pe ce perioadă se stochează datele cu caracter personal colectate?

5.1 Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5.2 Datele prelucrate la art. 3.1 sunt stocate pe toată perioada relației contractuale și apoi acestea sunt sterse in maxim 6 luni de la incheierea contractului, daca legea nu prevede o perioada de retenție.

5.3 Datele oferite pentru înregistrarea la newsletter sunt prelucrate până la retragerea consimțământului dvs.

6. Care este temeiul legal de prelucrare pe fiecare categorie de date?

6.1 Temeiul legal pentru prelucrările de date cu caracter personal efectuate pe Site-ul nostru se bazează pe:

i) consimțământul persoanelor vizate - Art. 6.1 lit a) din Regulament 679/2016);

ii) încheierea sau executarea unui contract - Art 6.1 lit b) din Regulament 679/2016), și

iii) pe interesele legitime ale Societății - Art. 6.1 lit. f) din Regulament 679/2016).

7. Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal?

7.1 Colectăm datele dvs. cu caracter personal, în mod direct de la dumneavoastră, spre exemplu, atunci când, ne trimiteți un e-mail, prin intermediul căruia ne solicitați o ofertă/informație sau când ne oferiți datele dvs. pentru încheierea unui contract sau pentru înscrierea la newsletter

7.2 Colectăm datele dvs. cu caracter personal și în mod automat.Atunci când utilizați serviciile noastre de pe site-ul Companiei, colectăm informații prin intermediul cookie-urilor și prin logarea activității dvs. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați Art. 9 din prezenta Politică de confidențialitate.

8. Cum și unde stocăm datele cu caracter personal?

Datele dvs. sunt stocate pe serverele aparținând companiei HostVision SRL, RO3598139; J12/1063/1993; ANSPDCP Nr. 23264; str. G-ral Eremia Grigorescu 87, Cluj-Napoca, România, servere care se află pe teritoriul României.

9. Utilizarea cookie-urilor

9.1 Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Compania le transmite către computerul utilizatorilor Site-ului sau către alt dispozitiv de acces).

9.2 Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

 • Cookie-uri de funcționalitate: Aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența de navigare pe Site utilizatorilor acestuia și le permit să beneficieze de diverse funcționalități;
 • Cookie-uri de performanță: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care vizitatorii utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri, se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor Site-ului.

9.3 În momentul utilizării Site-ului se va solicita acordul utilizatorilor acestuia cu privire la plasarea tipurilor de cookie-uri prevăzute la Alin. 9.2 pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site.

9.4 Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.AboutCookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe Site.

9.5 Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookies.

10. Cui divulgăm datele personale?

 • Către contabilii, auditorii, avocații, asigurătorii sau alți asemenea consilieri externi ai Companiei. Aceste date vor fi furnizate în măsura în care este necesar și numai sub temeiul unui angajament de confidențialitate din partea partenerilor contractuali, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea lor se face conform legislației în vigoare;
 • Autorități, instituții și organismele publice, în cazul în care există o solicitare legală din partea acestora sau în măsura în care există o obligație legală din partea noastră;

11. Securitatea informațiilor

11.1 Lucrăm din greu pentru a proteja site-ul și utilizatorii noștri, precum și toate datele cu caracter personal colectate conform prezentei Politici, de acces neautorizat sau de modificarea, divulgarea neautorizată sau distrugerea informațiilor pe care le deținem.

În acest sens:

 • Compania certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, datele fiind prelucrate într-un mod care asigură protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Astfel de măsuri includ utilizarea de firewall-uri, soluții antimalware, servere securizate, criptare, selectarea atentă a procesoarelor și a altor măsuri tehnice și comerciale rezonabile pentru a oferi protecție adecvată pentru datele dumneavoastră personale împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate.
 • Revizuim periodic practicile de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, inclusiv cele fizice, precum și măsurile de securitate, pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme;
 • Restricționăm accesul angajaților şi contractorilor noștri la informațiile dvs. personale, iar raporturile contractuale cu aceste persoane sunt supuse unor reguli stricte cu privire la obligațiile de confidențialitate contractuală, inclusiv sub sancțiunea rezilierii contractelor;
 • Softurile utilizate sunt updatate la ultima versiune stabilă pentru a nu prezenta riscuri de securitate.
 • Colectarea datelor precum și comunicarea prin email se face exclusiv prin conexiuni criptate cu certificate SSL.

12. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

12.1 Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de procesare, puteți să vă retrageți acest consimțământ în orice moment. Această retragere va produce efecte doar pentru viitor şi nu va afecta legalitatea procesării înainte de retragerea lui.

12.2 În măsura în care consimțământul dumneavoastră va fi retras, Compania va interzice prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi va întreprinde toate acțiunile pentru ștergerea tuturor înregistrărilor care conțin aceste date. Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor de către Companie și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziții juridice, Compania va proceda la o astfel de procesare și vă va notifica în acest sens.

12.3 În conformitate cu dispozițiile legale, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces. Dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de societate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu rea-credință.
 • Dreptul la informare cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor personale (RGPD) și condițiile în care pot fi exercitate.
 • Dreptul la rectificare – puteți cere rectificarea datelor personale inexacte.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). În baza acestui drept puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. În orice moment puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
 • Dreptul la opoziție. Dreptul să vă opuneți, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legale ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Puteți solicita și primi, înanumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
 • Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate. Dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

12.4 Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal folosind următoarele detalii de contact:
E-mail: contact@mamprenoare.eu
Adresă: București, Str. Gabroveni 61.

12.5 De asemenea, puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor dvs. la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

13. Principiile pe care se bazează politica noastră de protejare a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

14. Modificări

14.1 Această politică va fi actualizată periodic, în funcție de modificările funcționale ce pot surveni, legislativ sau intern. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

Copyright @2016 - 2024 MAMPRENOARE.EU
Share
crossmenu