5 soluţii legale de optimizare fiscală pentru plătitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor

Optimizarea fiscală presupune aplicarea facilităţilor fiscale existente dacă toate condiţiile prevăzute de legislaţie sunt respectate şi include orice măsură imediată de natură să reducă costurile fiscale aferente unei operaţiuni specifice.

Microîntreprinderea este o persoană juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții la 31 decembrie a anului precedent:

  • A realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
  • Are capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale.
  • Nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Regim fiscal fiscal aplicabil de microîntreprinderi presupune aplicarea fie a procentului de 1% dacă contribuabilul are cel puțin un salariat normă întreagă, fie a procentului de 3% dacă contribuabilul nu are salariaţi.

Soluţiile de optimizare propuse sunt următoarele:

  1. Angajează 1 salariat pentru a îndeplini condiţia de alegere a cotei de 1% sau 3% numai dacă ai o cifră de afaceri lunară estimată în anul 2021 de 48.000 lei (anuală de 576.000 lei) pentru că sub acest plafon 3% se va dovedi a fi mai ieftin decât 1% plus costurile fiscale generate de contractul de muncă.
  2. La data punerii în funcţiune a casei de marcat achiziţionate poţi deduce costul de achiziție al acesteia din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat
  3. Efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult (https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/), pot scădea cuantumul sponsorizării din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat până la nivelul maxim 20% din acesta.
  4. Asigură-te că vei primi reducerile comerciale pe factura de achiziţii a bunurilor şi serviciilor contractate şi nu pe facturi ulterioare pentru a nu include ulterior aceste reduceri în baza de impozitare prin aplicarea procentului de 1% sau 3% asupra lor.
  5. Urmăreşte îmbunătăţirea anuală a capitalurilor proprii şi a capitalurilor proprii ajustate pentru a beneficia de reduceri cumulate ale impozitului pe veniturile microîntreprinderilor de până la 15% implementată ca măsură fiscală de stimulare a menţinerii şi creșterii capitalurilor proprii.

Costurile fiscale sunt parte a costurilor oricărei afaceri şi pot fi optimizare pentru a permite eliberarea resurselor financiare necesare contribuabililor pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru dezvoltarea investiţiilor.  Optimizarea fiscală este un drept legitim al contribuabililor dacă se realizează cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare.

Cu ce te poate ajuta un consultant fiscal?

Un consultant fiscal te poate ajuta să identifici şi să aplici cele mai bune soluţii de optimizare fiscală pentru afacerea ta astfel încât să fie protejată te termen lung şi să îşi utilizeze resursele în mod eficient.

Oana Luca – Consultant fiscal

Copyright @2016 - 2024 MAMPRENOARE.EU
Share
crossmenu